Uusi radiotaajuusmääräys ja uudet 145MHz toistinasemakanavat


Erik Finskas OH2LAK
 

Hei!

Uusi radiotaajuusmääräys on astunut voimaan ja sen lisäksi että määräyksen myötä 23cm radioamatöörialue muuttui nyt erikoislupaa vaativaksi, on määräyksen myötä saatu 145MHz alueelle saatu kaksi uutta toistinasemakanavaa.
Taajuusparit 145.5750 MHz / 144.9750 MHz sekä 145.5875 MHz / 144.9875 MHz ovat uudet toistinasemakanavat. Tästä seuraa se että aiemmin FM-simplexkanavana ollut 145.575MHz muuttuu toistinasemakanavaksi.
Kanavat ovat 12.5kHz leveitä ja niille allokoidaan pääasiassa digitaalisia toistinasemia.
Uudet kanavat helpottavat jonkin verran 145MHz alueen toistinasemakanavapulaa, lisähelpotusta saataisiin sillä että olemassaolevia toistimia muutettaisiin kapeakanavaisiksi jolloin 12.5kHz jaon 'välikanavia' voitaisiin ottaa lisää käyttöön.
Uusi radiotaajuusmääräys on luettavissa tuolta; https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/45948


73,
Erik OH2LAK
SRAL Toistinasemakoordinaattori

Join findmr@findmr.groups.io to automatically receive all group messages.