Re: Hotspotin paikka APRS:ään #hotspot #aprs #brandmeister


Veijo Arponen, OH4VA <oh3nfc@...>
 

Versiopäivityksen jälkeen Suomen BrandMeister-palvelin näyttää tukevan hotspotin oman paikkatiedon välittämistä APRS-IS:lle. Jos et halua paikan näkyvän, niin laita SelfCaren puolella priority messageen #noaprs tai #nogate muun tekstin lisäksi. Myös koordinaattien nollaaminen estää paikan välittämisen.

73 de Veijo

Join findmr@findmr.groups.io to automatically receive all group messages.