Re: Erilliset lähetys- ja vastaanottoprofiilit #hotspot #sharkrf #brandmeister


Veijo Arponen, OH3NFC <oh3nfc@...>
 

Hei Marko,

Kyllä saa, ja on jopa toivottavaa.

73 de Veijo

2017-12-04 10:05 GMT+02:00 Marko / OH2BEA <oh2bea@...>:

saako tämän liittää myös dmr.fihin?


Join findmr@findmr.groups.io to automatically receive all group messages.