Re: Erilliset lähetys- ja vastaanottoprofiilit #hotspot #sharkrf #brandmeister


Marko / OH2BEA
 

saako tämän liittää myös dmr.fihin?

Join findmr@findmr.groups.io to automatically receive all group messages.