Erilliset lähetys- ja vastaanottoprofiilit #hotspot #sharkrf #brandmeister


Veijo Arponen, OH3NFC <oh3nfc@...>
 

Helpä hei,

Tässä kirjoittamani ohje puheryhmätilausten hallintaan kuuntelun ja lähetyksen aikana käytettäväksi.
Dokumentti löytyy myös Internetissä osoitteessa http://arpotechno.fi/files/rx-tx-profiilit.pdf

73 de Veijo

Join findmr@findmr.groups.io to automatically receive all group messages.