Re: 4G-mokkulan käyttö esti Pi-STAR toistimen muistikortin RO.tilan


Veijo Arponen, OH4VA <oh3nfc@...>
 

interfaces-tiedoston muokkaaminen auttaa vain bootissa. Kun Raspi on ollut jo jonkun aikaa päällä, ongelma uusiutuu.

Lisäämällä rivi /etc/fstab tiedostoon auttaa pidemmälle:

tmpfs /var/lib/dhcp tmpfs nodev,noatime,nosuid,mode=1777,size=16k 0 0

73 de Veijo

Join findmr@findmr.groups.io to automatically receive all group messages.