4G-mokkulan käyttö esti Pi-STAR toistimen muistikortin RO.tilan


Veijo Arponen, OH4VA <oh3nfc@...>
 

Sain eilen selvitettyä ja ratkaistua pari vuotta toistimen nettiyhteyttä vaivanneen ongelman.

Käyttäessäni 4G mokkulaa suoraan Raspberry Pi:n (Pi-STAR) USB-portissa jäi bootin jälkeen Raspin muistikortti kirjoitustilaan. Se ei menyt pelkkään lukutilaan edes komennolla rpi-ro.

Löysin hyvän loitsun sivulta https://unix.stackexchange.com/questions/268318/identify-files-processes-that-prevent-remounting-read-only Syyksi paljastui dhcp-client prosessi, joka jäi ajoon ja piti hakeistoa /var/lib/dhcp kirjoitustilaan varattuna.

Ongelmaan on ainakin kaksi ratkaisua, joista helpoin ja turvallisin on muokata tiedostoa /etc/network/interfaces

Kommentoi pois kaksi riviä ja lisää yksi:

#allow-hotplug eth1
#iface eth1 inet dhcp
iface eth1 inet manual

Bootin jälkeen Raspin alkoi käyttäytymään samaan tapaan kuin verkkokaapelin ollessa kytkettynä RJ45-liittimeen.

73 de Veijo OH4VA

Join findmr@findmr.groups.io to automatically receive all group messages.